Anti-virüsler KVKK(5651 Loglama) kapsamında mıdır? KVKK(5651 Loglama) uyumluluk konusunda sorun yaşanır mı?

İsterseniz gelin birlikte KVKK(5651 Loglama) nedir, nelerle oluşturulur ihtiyaçlarımız nedir bakalım detaylıca;

Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması veri işlenmesini kolaylaştırarak bir takım tehlikelerin yanısıra önlemlerin alınması bakımından da önemli imkanlar sunuyor. Pek çok kurum ve kuruluş bu teknolojiler sayesinde veri işleyerek ürettiği değeri geliştirerek müşterilerin sunma imkanı buluyor. Böylece ürünlerini ve hizmetlerini geliştiriyor ve süreçlerini sürekli daha kaliteli hale getiriyor. Bu doğrultuda, bilgi toplumunda yaşamanın bir gerçeği olarak verilerin etkin bir şekilde kullanımı daha önemli bir hale geliyor.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun uyarınca kullanıcılara işletmeleri üzerinden internet hizmeti sunan birimlere bazı sorumluluklar getirmektedir.

Kanunda bahsedilen bu birimler şu şekildedir:

 • ○ Erişim Sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim imkânı sunan her türlü gerçek veya tüzel kişiler.
 • ○ İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı: Kullanıcılara belli bir yerde ve sürede internet kullanımı ortamı sunanlar.
 • ○ Yer Sağlayıcı: Kullanıcılara sunulan içerik ve hizmetlere ev sahipliği yapan sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler.
 • ○ İçerik sağlayıcı: İnternet üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgiyi üreten ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler.

İlgili yasa gereğince internet toplu kullanım sağlayıcıları, konusu itibariyle suç teşkil edebilecek içeriklere erişmek isteyenlere karşı tedbir almak ve iç IP dağıtım loglarını kendi sistemlerine elektronik ortamda kaydetmekle mükelleftir.

Loglama; bir sistemin davranışlarını kayıt altına alan kontrol sistemdir. 5651 sayılı yasaya göre loglama, internet erişimi sağlayan işletmelerin/kurumların sundukları hizmeti kullanan kişilerin hareketlerini kaydedebilen bir sistemdir. Bu durum, 5651 sayılı yasa ile birlikte zorunlu hale getirilmiştir.

Hemen Arayın:

+90 539 583 3874- +90 212 401 8101

KVKK Uyumluluk İşlemleri:

 • - Log Toplama,
 • - Erişim Logları,
 • - Veri Kaybı Önleme,
 • - Ağ Güvenliği,
 • - Sızma Testi,
 • - Yetki Matrisi,
 • - Kullanıcı Hesap Yönetimi,
 • - Şifreleme,
 • - Verilerin Kriptografik Şekilde Saklanması,
 • - Kriptografik Anahtar Yönetimi,
 • - Yedekleme,
 • - Güncel Anti-Virüs Yazılımı,
 • - Silme, Yok etme, İmha etme, Anonimleştirme,
 • - Yetki Kontrol,
 • - Güvenlik Duvarı (Fire-Wall),
 • - Uygulama Güvenliği,
 • - Yedekleme,
 • - Saldırı Tespit ve Önleme,
 • - İki Kademeli Kimlik Doğrulama,
 • - Şifreli Kurumsal E-posta Kullanımı,

Kişisel Veri Güvenliğini Sağlamak İçin

 • - Kişisel Verilerin, yanlışlıkla yada kötü niyetle kurum dışına çıkarılmasını önlemek,
 • - Kullanıcıların internet erişimlerini denetlemek ve oluşabilecek saldırılara karşı önlem almak,
 • - Kullanıcı makinelerinin hedefli bir saldırıya maruz kalmaması için mutlaka güvenlik açıklıklarına karşı korunmasını sağlamak,
 • - Düzenli olarak zafiyet kontrollerin yapılmasını sağlamak,
 • - Kötü amaçlı yazılımlardan korunmak adına antivirus, antispam gibi ürünleri kullanmak,
 • - Güvenlik takibinin sağlanması adına bir güvenlik zekası ürünü (SIEM) kullanmak,
 • - Güvenlik ön planda olduğu için kullanıcı kimlik doğrulama ve yönetme ürünlerini kullanmak,
 • - Kişisel verilerin herhangi bir sebeble zarar görmesi durumunda verilerin geriye getirilmesini sağlamak nedeni ile yedekleme sistemlerin çalıştığının ve geri dönüşlerinin sağlıklı olduğunun detaylı kontrollerinin sağlanması gerekmektedir.

5651 Nolu Yasa(Kanun) Kimleri/Hangi Alanları Kapsar? İnternet toplu kullanım sağlayıcılar ise yasa gereğince otel, restoran, öğrenci yurtlar, kamu kuruluşları, kafeler ve şirketler gibi gerek müşterilerine gerekse de çalışanlarına internete bağlanma imkânı sunan kişi ya da kurumlardır. Toplu kullanım sağlayıcı olarak kişilere internete erişim imkânı sunan kurumlar ya da kişiler, sağladıkları internet hizmeti üzerinden gerçekleşen her tülü işlemden sorumludurlar. Bu sorumluluk internet hizmeti olarak verilen her türlü iyi ya da kötü niyetli kullanımını kapsamaktadır.

KVKK(5651 Loglama) ile ilgili durumlar karşısında personellerimiz uzaktan çalışmak isterlerse/mecbur kalırlarsa oluşturduğumuz bu güvenlik duvarlarına zarar vermeden nasıl çalışabilirler? Biz bu güvenlik önlemlerini oluşturduktan sonra onların nasıl şirketteymiş gibi buradaki bilgilere güvenli bir biçimde ulaşabilecekler? Onlar bu bilgiye ulaşmaları için biz güvenlik duvarlarını pasife mi alacağız? Bu durumda tüm verilerimiz açığa mı çıkacak? Gibi sorularınız cevabı ise VPN(Virtual Private Network )’dir. Haydi birlikte VPN hakkında bilgi sahibi olalım kısaca…

Çözüm Ortaklarımız