Network Güvenliği Hizmetleri


Şirketler tüm operasyonlarında BT altyapılarına bağımlı hale geldikçe, saldırganlar da gittikçe daha olgunlaşmış yöntemlere başvurmaktadır. Doğal olarak kurumlar, dışarıdan ve içeriden kaynaklanan güvenlik zaaflarına karşı çare arıyor. Bu yüzden networkünüzün emniyeti satın alınan cihaz veya programlara bağlı değil, oluşturacağınız “Network Güvenlik Politikasına” bağlıdır. Firmamız kurumsal olarak bu tür politikaların oluşturulabilmesi için danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ağ güvenliği, günümüzde kurumların kendi işlerini devam ettirebilmesi için önemli bir bileşen haline gelmiştir. Parça parça çözümler hiçbir zaman tam bir güvenlik sağlayamadığı için, iletişim ağlarını güvenli kılmak amacıyla, BT altyapılarına kapsamlı olarak yaklaşmak şarttır. Dolayısıyla, iletişim ağı mimarisi tarafından sağlanan güvenlik, toplam güvenlik çözümünün bir parçasını oluşturmaktadır. Toplam güvenlik, ancak oluşturulan kurumun güvenlik politikası doğrultusunda aşağıdaki güvenlik seviyelerinin sağlanması ile mümkündür.

  • ✓ Şebeke güvenliği
  • ✓ Sistem güvenliği
  • ✓ Kullanıcı güvenliği
  • ✓ Uygulama güvenilirliği
  • ✓ Uygulama seviye güvenliği/li>

Herhangi bir kurum için toplam güvenlik çözümünde, en genel olarak üç aşama vardır:

Güvenlik Danışmanlığı: Kurumun güvenlik gereksinimlerinin tespit edilerek yukarıdaki seviyeleri de kapsayan ve kurum güvenlik çözümünün ana hatlarını oluşturan güvenlik politikasının belirlenmesi,

Entegrasyon: Oluşturulan güvenlik politikası doğrultusunda yukarıda belirtilen seviyelerdeki çözüm parçalarını oluşturan ürünlerin entegrasyonu,

Yönetim ve Operasyon: Oluşturulan güvenlik politikası doğrultusunda entegre edilen güvenlik sistemlerinin sürekli takibinin sağlanması, elde edilen verilere göre güvenlik politikasında gerekli adımların atılması ve güvenlik sisteminin çalışır halde tutulması.

Cloud Bilişim, işte bu yaklaşımla kurumlara tam donanımlı güvenlik ürünleri ve uygulamaları sunmaktadır.

Network Güvenliği Hizmetleri

Çözüm Ortaklarımız